LID WORDEN

INSCHRIJVEN

Indien je lid wil worden van Chiro Roosbeek kan je  het document hieronder afdrukken en invullen. Je  bezorgt  het aan de leiding. Wij noteren je gegevens en je ontvangt de nieuwsbrief op de opgegeven mailadressen. 

Meer info betreffende onze werking kan je vragen aan de leiding of via chiroroosbeek@hotmail.com

Je moet niet ingeschreven zijn als je de eerste keer naar de Chiro komt. Je mag een paar zondagen “uitproberen”! Je bent wel automatisch verzekerd, zelfs al ben je nog niet ingeschreven. Als je besluit lid te worden vragen we je wel om het lidgeld zo spoedig mogelijk te betalen.

LIDGELD

Het lidgeld bedraagt 30,- EUR per kind en is uitsluitend te betalen op bankrekening BE83 7360 2949 2815 van de Chirowerking Roosbeek met vermelding van het/de kind/eren waarvoor je lidgeld betaalt. Het lidgeld is een bijdrage voor de verzekering van het lid én de inschrijving bij Chirojeugd Vlaanderen. Het is eenmaal per werkjaar te betalen en geldt voor de rest van het werkjaar. Het chirowerkjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Om mee op bivak te kunnen moet het lidgeld betaald zijn.

ONGEVALLENVERZEKERING

We zijn  met onze Chirogroep aangesloten bij de verzekeringspolis van Chirojeugd Vlaanderen VZW. Hierdoor zijn alle kinderen die aangesloten zijn automatisch verzekerd. Het is daarom heel belangrijk dat het lidgeld  zo spoedig mogelijk wordt gestort.

Nieuwe leden mogen een paar zondagen komen proberen alvorens het lidgeld moet betaald worden.

Daarvoor is er een afzonderlijke regeling voorzien.

Alle info over de verzekering vindt je op de website van  ‘Chirojeugd’ :

https://chiro.be/info-voor-leiding/uitgaven/brochures/vast-en-verzekering

CHIROKLEDIJ

Graag hebben we dat de leden vanaf rakwi (10-12 jaar) minstens één bovenstuk (bijv. t-shirt, pull, hemd, …) en één onderstuk (bijv. rok, short, …) dragen. Voor sloebers, ribbels en speelclub is een uniform dus niet verplicht maar het is wel leuk als ze iets chirogerelateerd dragen natuurlijk.

Een uniform kan je kopen in “De Banier”  (Jan-Pieter Minckelersstraat 29, 3000 Leuven)

CHIRO OP ZONDAGNAMIDDAG

Wij komen op zondagnamiddag van 14u00 tot 17u30 samen in de Chirolokalen, Zavelstraat 16 te Roosbeek. De leiding vraagt de nodige aandacht voor het aanvangs- en slotuur van de Chiro. Te vaak komen kinderen te laat of worden te laat opgehaald. Voor de telaatkomers moet het spel nog eens opnieuw uitgelegd worden of moeten de kampen herverdeeld worden of erger nog moet de telaatkomer vaststellen dat de groep al naar het speelbos vertrokken is.

Kinderen die te laat afgehaald worden blijven onder toezicht van de leiding. Voor de leiding die ’s avonds nog naar hun kot moet vertrekken is dat vervelend, dus probeer zeker om 17u30 klaar te staan om uw spruit op te halen. 

ÉÉNRICHTINGSVERKEER OP ZONDAG

Daar de Zavelstraat smal is en het bij het einde van de zondagnamiddagvergadering nogal druk is, vragen we alle autobestuurders langs dezelfde kant – namelijk vanaf de Leuvensesteenweg – de Zavelstraat in te rijden.
Hierdoor staat iedereen aan dezelfde kant geparkeerd en moeten de kinderen niet oversteken wat vooral tijdens de donkere winteravonden gevaarlijk is. Tevens voorkomen we hierdoor verkeersopstoppingen en frontale botsingen op het smalle rijvak.