**GEEN CHIRO OP ZONDAG 26/09**

Beste ouders,

Zoals verschillende papa’s al weten, zal op zondag 26 september het wereldkampioenschap wielrennen plaatsvinden in ons eigen Leuven. Na lang overleg hebben we besloten met de leidingsploeg dat we dit evenement niet kunnen missen. Daarom wordt de chiro éénmalig op zaterdag georganiseerd dat weekend.

Dat betekent:

  • – WEL chiro van 14u tot 17u30 op zaterdag 25 september.
  • – GEEN chiro op zondag 26 september.

Sportieve groetjes,

De leidingsploeg


Lidgeld

Het nieuwe chirojaar is gestart, dus is het ook tijd om lidgeld voor je kind te betalen. Net zoals vorig jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 30 euro per kind. Dit bedrag is uitsluitend te betalen op de bankrekening BE83 7360 2949 2815 van de Chirowerking Roosbeek, met vermelding van de naam van de/het kind/eren en zijn/haar geboortedatum.

Het lidgeld is een bijdrage voor de verzekering van je kind én de inschrijving
bij Chirojeugd Vlaanderen. Het is eenmaal per chirojaar te betalen en geldt voor de rest van het werkjaar. Iemand die dus in maart 2022 lid wordt, betaalt evenveel lidgeld als iemand die al in november 2021 lid was. Het Chirowerkjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Met onze groep zijn we verzekerd voor ongevallen via de polis van Chirojeugd Vlaanderen. Van zodra het lidgeld is betaald, is ook de verzekering van uw kind in orde. Om mee op bivak te kunnen moet het lidgeld reeds betaald zijn.  


Zavelstraat “éénrichtingsverkeer” op zondag

Daar de Zavelstraat smal is en het bij het einde van de zondagnamiddagvergadering nogal druk is, vragen we alle autobestuurders langs dezelfde kant – namelijk vanaf de Leuvensesteenweg – de Zavelstraat in te rijden.
Hierdoor staat iedereen aan dezelfde kant geparkeerd en moeten de kinderen niet oversteken wat vooral tijdens de donkere winteravonden gevaarlijk is. Tevens voorkomen we hierdoor verkeersopstoppingen op het smalle rijvak.

Met dank voor uw begrip en respect.

De leiding


Chiro op zondagnamiddag

Wij komen op zondagnamiddag van 14u00 tot 17u30 samen in de Chirolokalen, Zavelstraat 16 te Roosbeek. De leiding vraagt de nodige aandacht voor het aanvangs- en slotuur van de Chiro. Te vaak komen kinderen te laat of worden te laat opgehaald. Voor de telaatkomers moet het spel nog eens opnieuw uitgelegd worden of moeten de kampen herverdeeld worden of erger nog moet de telaatkomer vaststellen dat de groep al naar het speelbos vertrokken is. Ook vragen we om een rugzakje mee te geven met een vieruurtje in (koekje/fruitje en een drankje).

Kinderen die te laat afgehaald worden blijven onder toezicht van de leiding. Voor de leiding die ’s avonds nog naar hun kot moet vertrekken is dat vervelend, dus probeer zeker om 17u30 klaar te staan om uw spruit op te halen 😉


Sponsor de chiro gratis met Trooper

Sponsor de chiro gratis!!! met Trooper!Veel kleding, boodschappen,… worden tegenwoordig online gekocht. Trooper zorgt ervoor dat je bij elke online bestelling onze Chiro kan steunen zonder er extra voor te betalen. Zo gaat er een percentage van jouw betaling rechtstreeks naar onze chiro. Via onderstaande link wordtduidelijk gemaakt hoe Trooper precies in z’n werk gaat: https://www.youtube.com/watch?v=4KqIlkKtC8A&feature=youtu.be

Als je gebruik wilt maken van Trooper en onze chiro dus wilt steunen, is het belangrijk om altijd éérst op de volgende link te klikken en vervolgens je aankopen te doen: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroroosbeek