Bivak 2024

Het hoogtepunt  van elk chirojaar is natuurlijk het bivak !

Er wordt intens toegeleefd naar deze tiendaagse zowel door de leiding als door onze leden.

Ons Bivak vindt altijd plaats van 1 tot 10 augustus.

Dit jaar gaat het bivak door in Opoeteren. De bivaknieuwsbrief met meer informatie over het kamp kan je hier vinden: (komt in mei 2024 online)

Met het volgende formulier kan je je inschrijven voor het bivak van dit jaar: (komt in mei 2024 online)


De bivakplaatsen voor volgende jaren zijn :

2024 – Opoeteren

2025 – Amel

Aanvraag tussenkomst mutualiteit

Informeer hiervoor bij uw ziekenfonds

De aanvragen voor een tussenkomst van de mutualiteit mogen worden afgegeven aan de leiding of steek je bij de VB in de brievenbus ( Zavelstraat 11 ) .

Deze voor de CM deponeren we zelf in de CM-bus aan de pastorie van Roosbeek.

Attest voor de belastingen

Voor de aftrek van de kinderopvang ( tot 12 jaar ) ontvangt u van de jeugddienst van de gemeente Boutersem een attest in het begin van het jaar.