Bivak 2021

Het hoogtepunt  van elk chirojaar is natuurlijk het bivak !

Er wordt intens toegeleefd naar deze tiendaagse zowel door de leiding als door onze leden.

Ons Bivak vindt altijd plaats van 1 tot 10 augustus.

Dit jaar gaat het bivak door in Olen. Hieronder vind je de informatie i.v.m. de inschrijving. In de bivaknieuwsbrief vind je alle informatie over het kamp: Bivaknieuwsbrief 1 juni 2021

Inschrijving & betaling 

Beste ouders, 

De zomervakantie komt er aan en dat betekent dat we beginnen aftellen naar ons Chiro kamp. Wij hebben alvast super veel zin om jullie allemaal terug te zien!

Binnenkort ontvangt iedereen die lidgeld heeft betaald, een “inschrijvingsformulier” voor ons bivak dat doorgaat van 1 augustus (of 4 augustus voor de Sloebers) tot 10 augustus 2021 in Olen.

Als je geen inschrijvingsformulier ontvangen hebt, heb je dus geen lidgeld betaald en wordt gevraagd om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Je kan hier ook het inschrijvingsformulier downloaden: inschrijving-bivak-blanco 

Gelieve dit formulier uiterlijk op 6 juni 2021 ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de VB Dirk Briké, Zavelstraat 11 te 3370 Boutersem – Roosbeek of aan de leiding.
We hebben de originele en ondertekende documenten nodig, dus niet versturen per mail a.u.b.

Per gezin  vragen we ook een GDPR-formulier in te vullen om de gegevens van onze leden te updaten. Deze kan je hier vinden: fiche-GDPR

Het bivakgeld bedraagt voor de Sloebers €119 en voor de andere leeftijdsgroepen €170. Indien er nog lidgeld moet betaald worden, dient het bivakgeld vermeerderd te worden met €30 (lidgeld en verzekering). 

De betaling kan uitsluitend door storting op de rekening van VZW Chiro Roosbeek BE69 4346 2557 0178 en dit uiterlijk op 4 juli 2021. Vermeld bij de betaling de naam en voornaam van het kind en de afdeling.

Wij hebben er alvast veel zin in!!

De leidingsploeg


De bivakplaatsen voor volgende jaren zijn :

2021 – Olen

2022 – Dilsen-Stokkem

2023 – Gierle

2024 – Opoeteren

2025 – Amel

Aanvraag tussenkomst mutualiteit

Informeer hiervoor bij uw ziekenfonds

De aanvragen voor een tussenkomst van de mutualiteit mogen worden afgegeven aan de leiding of steek je bij de VB in de brievenbus ( Zavelstraat 11 ) .

Deze voor de CM deponeren we zelf in de CM-bus aan de pastorie van Roosbeek.

Attest voor de belastingen

Voor de aftrek van de kinderopvang ( tot 12 jaar ) ontvangt u van de jeugddienst van de gemeente Boutersem een attest in het begin van het jaar.